Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων (ΚΗΗ 1071) (αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZ9H089054) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων (ΚΗΗ 1071) (αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZ9H089054)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α CPV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 34913000-0 Αμορτισέρ εμπρός (κωδικός 7E5413031C) 2 120,00
2 34913000-0 Αμορτισέρ πίσω (κωδικός 7E0513029C ) 2 80,00
3 34913000-0 Βάση αμορτισέρ με ρουλεμάν (κωδικός 7E0412331) 2 60,00
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 96Τ/03-07-2018 /2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear