Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων και εργασίες συνεργείου για την επισκευή του (ΚΗΗ 5957) (αριθμός πλαισίου wdb9066331S926329) ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων και εργασίες συνεργείου για την επισκευή του (ΚΗΗ 5957) (αριθμός πλαισίου wdb9066331S926329) ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α CPV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 34913000-0Γρανάζι (Α9062606202) 1 131,48
2 34913000-0Συγχρονιζέ (κωδικός Α9062600145 ) 1 246,89
3 34913000-0Δακτύλιος συγχρονισμού (Α9062630234) 1 12,63
4 34913000-0Λάδι σασμάν 1 λίτρου (Α001989840309) 3 81,33
5 34913000-0Φλαντζόκολλα (Α002989712010) 1 30,20
6 34913000-0Τσιμούχα σασμάν (Α0239975547) 1 4,28
7 34913000-0Τσιμούχα (Α0239978747) 1 24,95
8 50112000-3Εργατικά συνεργείου για την επισκευή κύριου και ενδιάμεσου άξονα και φλάντζα εξόδου ισχύος κιβωτίου και κινητήριου άξονα στεγανοποίησης Εργασία 120,00
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 94Τ/26-06-2018, 95Τ/26-06-2018 /2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4 , 667ΧΟΡ1Π-ΤΟΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear