Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων για Mercedes 313 (αρ. πλαισίου WDB9066331P250531) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων για Mercedes 313 (αρ. πλαισίου WDB9066331P250531)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων για Mercedes 313 (αρ. πλαισίου WDB9066331P250531)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 139Τ/22-10-2018 ---- 140Τ/23-10-2018/2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear