ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΦΑΡΟΙ ΚΛΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΦΑΡΟΙ ΚΛΠ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΦΑΡΟΙ ΚΛΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2079/2017
ΑΔΑ ΩΤ7ΡΟΡ1Π-Α16
ΑΔΑΜ 17PROC005850546
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear