Ανταλλακτικά ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 16/2020
ΑΔΑ Ψ9ΛΤΟΡ1Π-ΝΙΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2020 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear