Ανταλλακτικά ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά ασθενοφόρων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 15/2020
ΑΔΑ 6ΔΗ7ΟΡ1Π-ΞΡΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2020 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear