Ανταλακτικά για το ΚΗΗ 7298 & ΚΗΗ 7513 του ΕΚΑΒ Λάρισας – Τομέας Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλακτικά για το ΚΗΗ 7298 & ΚΗΗ 7513 του ΕΚΑΒ Λάρισας – Τομέας Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλακτικά για το ΚΗΗ 7298 & ΚΗΗ 7513 του ΕΚΑΒ Λάρισας - Τομέας Καρδίτσας
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8252/2018
ΑΔΑ Ω40ΓΟΡ1Π-ΠΜΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear