ΑΝΤ/ΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8562 (MERCEDES BENZ 314) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α56-Α57/11-10-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤ/ΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8562 (MERCEDES BENZ 314) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α56-Α57/11-10-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤ/ΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8562 (MERCEDES BENZ 314) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α56-Α57/11-10-2018
ΑΔΑ 6ΘΤ0ΟΡ1Π-ΥΗΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear