ΑΝΤ/ΚΑ Κ΄ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΗ 7767 (Peugeot Boxer) (Α.Δ. ΑPG53-ΑPG54/7-11-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤ/ΚΑ Κ΄ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΗ 7767 (Peugeot Boxer) (Α.Δ. ΑPG53-ΑPG54/7-11-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια παρμπρίζ κλπ αντ/κών και εργασία αντ/σης σε ασθ/ρο ΚΗΗ 7767 (Peugeot Boxer δωρεάς Ιδρ. Σταύρου Νιάρχου)
Αριθμός Εντολής ΑPG53 κ΄ ΑPG54/07-11-2018
ΑΔΑ 68ΓΥΟΡ1Π-Ζ5Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear