ΑΝΤ/ΚΑ Κ΄ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8591 (Mercedes 314) (Α.Δ. Α32-Α33/3-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤ/ΚΑ Κ΄ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8591 (Mercedes 314) (Α.Δ. Α32-Α33/3-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤ/ΚΑ Κ΄ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8591 (Mercedes 314)
Αριθμός Εντολής Α32 κ΄ Α33/03-09-2018
ΑΔΑ ΩΖΝΑΟΡ1Π-Ζ4Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear