ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-01-2024
Αριθμός Διακήρυξης 14Α2/2023
ΑΔΑ ΨΑΜΘΟΡ1Π-Φ65
ΑΔΑΜ 23PROC014060350
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2024 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear