ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-12-2022
Αριθμός Διακήρυξης 15Α/2022 /2022
ΑΔΑ 9ΩΧΟΟΡ1Π-ΙΝΔ
ΑΔΑΜ 22PROC011750751
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-01-2023 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear