ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ AED ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 και LIFEPAK 15 PHYSIO CONTROL ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ AED ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 και LIFEPAK 15 PHYSIO CONTROL ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ AED ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 και LIFEPAK 15 PHYSIO CONTROL ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης 14Α/2022
ΑΔΑ Ψ1Ω3ΟΡ1Π-ΩΜΧ
ΑΔΑΜ 22PROC011562810 2022-11-08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2022 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear