ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ CCTV ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 8/27-02-2018
ΑΔΑ 6759ΟΡ1Π-ΔΩΜ
ΑΔΑΜ 18REQ002722270
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear