ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ (ΒΥΑ) ΣΥΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ (ΒΥΑ) ΣΥΡΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ (ΒΥΑ) ΣΥΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 79/19/2019
ΑΔΑ ΩΧΘ5ΟΡ1Π-ΗΦΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear