Ανάθεση υπηρεσιών επισκευής ελαστικών στα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάθεση υπηρεσιών επισκευής ελαστικών στα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου.

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Τοποθέτηση ανά ελαστικό
Αλλαγή εμπρός - πίσω ελαστικών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
Ανά ελαστικό
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Αλλαγή βαλβίδων (Ανά ελαστικό)
Μπάλωμα εσωτερικό (Ανά ελαστικό)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΑΝΤΩΝ

Επισκευή ζάντας σιδερένιας
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
Έλεγχος γεωμετρίας εμπρός - πίσω

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.612,90€
Αριθμός Εντολής 39/18-05-2022
ΑΔΑ 9ΟΘΑΟΡ1Π-Ζ6Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear