Ανάθεση διενέργειας τεχνικού ελέγχου & έκδοσης πιστοποιητικού για το αεροφυλάκιο 1.000 lit AE 467/19-09-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάθεση διενέργειας τεχνικού ελέγχου & έκδοσης πιστοποιητικού για το αεροφυλάκιο 1.000 lit AE 467/19-09-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή "Ανάθεση διενέργειας τεχνικού ελέγχου και πιστοποίησης ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙOY 1 x 1.000 lit
Η πιστοποίηση θα περιλαμβάνει:
α) οπτικός έλεγχος αεροφυλακίου και των συγκολλήσεων,
β) έλεγχος πινακίδας σήμανσης,
γ) παχυμετρήσεις με την μέθοδο των υπερήχων στο κέλυφος, τον πυθμένα και το καπάκι του αεροφυλακίου,
δ) έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών (Pmax=Ps x 1,10),
ε) υδραυλική δοκιμή σε πίεση
Pt =1,5 x Ps (όπου Pt είναι η πίεση δοκιμής και Ps η πίεση λειτουργίας του αεροφυλακίου) και παραμονή στην πίεση αυτή για μία ώρα."
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 467/2022
ΑΔΑ ΨΗΛΣΟΡ1Π-8ΓΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear