Ανάθεση διενέργειας τεχνικού ελέγχου & έκδοσης πιστοποιητικού ΑΕ 458/14-09-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάθεση διενέργειας τεχνικού ελέγχου & έκδοσης πιστοποιητικού ΑΕ 458/14-09-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανάθεση διενέργειας τεχνικού ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικού βάσει της ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/2003) των έξι (6) ανυψωτικών μηχανημάτων συνεργείου οχημάτων. ΤΕΜ 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης AE 458/2022
ΑΔΑ 6Γ4ΧΟΡ1Π-0ΟΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear