ΑΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW
Αριθμός Εντολής 6546/25-05-2018
ΑΔΑ 6Κ0ΗΟΡ1Π-9ΡΩ
ΑΔΑΜ 18PROC003161755
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear