ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΔ/ΚΤΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 74/18-05-2017
ΑΔΑ 7ΤΘΤΟΡ1Π-234
ΑΔΑΜ 17PROC001550306
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear