ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ποντίκι Laser usb
Πληκτρολόγιο usb
Ethernet Switch 5 Θυρών
Αριθμός Εντολής 137/14-08-2018
ΑΔΑ Ψ9ΥΡΟΡ1Π-Η51
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear