Αναλώσιμα για Η/Υ για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αναλώσιμα για Η/Υ για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αναλώσιμα για Η/Υ για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 1.305,10€ +ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 8135/2016
ΑΔΑ 7Χ6ΥΟΡ1Π-54Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2019 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear