ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΠΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 551/2023
ΑΔΑ 94Ω6ΟΡ1Π-Κ1Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear