Ανακοíνωση για τον συνοπτικó διαγωνισμó προμήθειας υγειονομικού υλικού με αρ.διακ. 50/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοíνωση για τον συνοπτικó διαγωνισμó προμήθειας υγειονομικού υλικού με αρ.διακ. 50/17

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 50/17 ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1, ΜΕ Α/Α : 1-11 ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΑΠΟ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΩΣ ΕΞΗΣ:
20% ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
40% ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ 50 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 40% ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ 80 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δείτε την αρχική δημοσίευση του Διαγωνισμού εδώ:
https://www.ekab.gr/prom/promitheia-ygeionomikou-ylikou-gia-tin-k-y-tou-ekav/
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 50/17/2016
ΑΔΑ 64ΥΓΟΡ1Π-Α4Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear