ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΤRA EKAB AΘΗΝΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.11/17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΤRA EKAB AΘΗΝΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.11/17)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΤRA EKAB AΘΗΝΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.11/17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11/17/2017
ΑΔΑ 72ΟΦΟΡ1Π-Λ1Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear