ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΥΔΡΑΥ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2ΚG ΥΔΡΑΥ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
EΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ CO2 5KG ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αριθμός Εντολής 151/27-09-2017
ΑΔΑ ΩΓΥΚΟΡ1Π-Η3Υ
ΑΔΑΜ 17PROC002136529
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear