Αναγόμωση των πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέας Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αναγόμωση των πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέας Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ABC 6 ΚΙΛΩΝ 9 τεμαχίων
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ABC 3 ΚΙΛΩΝ 8 τεμαχίων
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ABC 2 ΚΙΛΩΝ 9 τεμαχίων


Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 98,38€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 135/25-11-2021
ΑΔΑ Ψ7Β9ΟΡ1Π-ΙΨ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-12-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear