ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ -ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ -ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ -ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5355/2018
ΑΔΑ ΩΘΣΟΟΡ1Π-ΡΩΒ
ΑΔΑΜ 18PROC003040485
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear