ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 2Τ/09-02-2021
ΑΔΑ ΨΩΩΘΟΡ1Π-867
ΑΔΑΜ 21ΡΕ;008271005
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear