ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 1 kg 12
2) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 kg 20
3) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 3 kg 6
4) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg 63
5) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 kg 3
6) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 kg 3
7) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής CO2 5 kg 7
Αριθμός Εντολής 400/11-08-2017
ΑΔΑ 7ΣΕΑΟΡ1Π-Λ14
ΑΔΑΜ 17PROC001966424
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear