ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 1 kgr. 12τεμ.
2) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2 kgr. 24τεμ.
3) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3 kgr. 6τεμ.
4) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 kgr. 66τεμ
5) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 kgr. 3τεμ.
6) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 kgr. 3τεμ.
7) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Co2 5 kgr. 7τεμ.
Αριθμός Εντολής 135 & 149/16-11-2021
ΑΔΑ ΨΞ89ΟΡ1Π-ΜΞΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2021 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear