ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Αριθμός Εντολής 3549/09-08-2017
ΑΔΑ 6Φ4ΕΟΡ1Π-ΣΥ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear