ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛ/ΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛ/ΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛ/ΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ.
Αριθμός Εντολής Α01/16-01-2024
ΑΔΑ Ψ3ΧΩΟΡ1Π-ΦΛΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-02-2024 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear