ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1/17/2017
ΑΔΑ 6747ΟΡ1Π-Ψ8Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear