ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 69/16/2017
ΑΔΑ 6Ζ06ΟΡ1Π-ΨΕ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2017 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear