ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 19/16-03-2020
ΑΔΑ ΨΛΛ9ΟΡ1Π-ΡΔ5
ΑΔΑΜ 20PROC006648967
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear