ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 1/2021) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 1/2021)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 1/2021
ΑΔΑ Ψ2Μ2ΟΡ1Π-5ΙΦ
ΑΔΑΜ 21PROC008620791
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2021 - Ωρα 10
Αρχείο PDF pdf
Bear