ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ (12 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ-ΜΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ)
Αριθμός Εντολής 109/13-05-2020
ΑΔΑ Ω5ΒΘΟΡ1Π-ΖΡ7
ΑΔΑΜ 20PROC006788287
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear