Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού για εργασίες καθαρισμού με υλικά καθαρισμού του κτιρίου ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου Παραρτήματος Μυτιλήνης για 1 έτος ( σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού για εργασίες καθαρισμού με υλικά καθαρισμού του κτιρίου ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου Παραρτήματος Μυτιλήνης για 1 έτος ( σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ).
Αριθμός Εντολής 1/16-01-2020
ΑΔΑ 62Λ2ΟΡ1Π-Γ1Ν
ΑΔΑΜ 20PROC006238489
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear