Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού για εργασίες καθαρισμού κτιρίου ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου για ένα έτος ( σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού για εργασίες καθαρισμού κτιρίου ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου για ένα έτος ( σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 156/2018
ΑΔΑ ΨΦ5ΑΟΡ1Π-ΤΩΧ
ΑΔΑΜ 18PROC003899918
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear