Ανάδειξη συνεργείου για παροχή υπηρεσιών επισκευής, κατασκευής και αποκατάστασης φθορών σε επενδύσεις και τον εξοπλισμό του εσωτερικού χώρου (ταπετσαρίες) των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη συνεργείου για παροχή υπηρεσιών επισκευής, κατασκευής και αποκατάστασης φθορών σε επενδύσεις και τον εξοπλισμό του εσωτερικού χώρου (ταπετσαρίες) των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ανάδειξη συνεργείου για παροχή υπηρεσιών επισκευής, κατασκευής και αποκατάστασης φθορών σε επενδύσεις και τον εξοπλισμό του εσωτερικού χώρου (ταπετσαρίες) των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 195/20-07-2020
ΑΔΑ ΩΣΑ9ΟΡ1Π-8Μ4
ΑΔΑΜ 20PROC007141408
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear