Ανάδειξη συνεργείου για εργασίες βαφής των ασθενοφόρων και του επιβατικού οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για ένα ( 1 ) έτος ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη συνεργείου για εργασίες βαφής των ασθενοφόρων και του επιβατικού οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για ένα ( 1 ) έτος ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ( ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )
Αριθμός Εντολής 6/24-01-2020
ΑΔΑ Ψ05ΞΟΡ1Π-ΧΩΛ
ΑΔΑΜ 20PROC006312843
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear