ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN, MERCEDES & VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN, MERCEDES & VW

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN, MERCEDES & VW
Αριθμός Εντολής 4N/23-10-2023
ΑΔΑ ΨΡΧΡΟΡ1Π-ΓΟ8
ΑΔΑΜ 23REQ013689885
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear