Ανάδειξη συνεργείου για εργασία τοποθέτησης τζαμιού πίσω δεξιάς πόρτας για το ΚΗΗ – 1300 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη συνεργείου για εργασία τοποθέτησης τζαμιού πίσω δεξιάς πόρτας για το ΚΗΗ – 1300 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ανάδειξη συνεργείου για εργασία τοποθέτησης τζαμιού πίσω δεξιάς πόρτας για το ΚΗΗ - 1300 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 194/20-07-2020
ΑΔΑ 649ΟΟΡ1Π-ΘΥΔ
ΑΔΑΜ 20PROC007053031
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear