Ανάδειξη συνεργείου για εργασία τοποθέτησης προβολακίων LED αναλαμπής για τα ΚΗΙ-9997 και ΚΗΗ-1301 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Χίου) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη συνεργείου για εργασία τοποθέτησης προβολακίων LED αναλαμπής για τα ΚΗΙ-9997 και ΚΗΗ-1301 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Χίου)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργασία τοποθέτησης προβολακίων LED αναλαμπής για τα ΚΗΙ-9997 και ΚΗΗ-1301 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Χίου)
Αριθμός Εντολής 233/24-08-2020
ΑΔΑ ΩΔΠΣΟΡ1Π-ΦΘ9
ΑΔΑΜ 20PROC007290240
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear