ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TOY KHI-6783 MERCEDES Sprinter ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TOY KHI-6783 MERCEDES Sprinter ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TOY KHI-6783 MERCEDES Sprinter ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 199/27-07-2020
ΑΔΑ ΩΥΦΡΟΡ1Π-ΖΦΜ
ΑΔΑΜ 20PROC007089422
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear