ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 19/2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 19/2020)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 19/2020
ΑΔΑ Ψ1ΤΔΟΡ1Π-ΖΣΔ
ΑΔΑΜ 20PROC007377746
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2020 - Ωρα 10.00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear