Ανάδειξη συνεργείου επισκευής των μηχανικών μερών των ασθενοφόρων και του επιβατικού οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για 1 ( ένα ) έτος ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη συνεργείου επισκευής των μηχανικών μερών των ασθενοφόρων και του επιβατικού οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για 1 ( ένα ) έτος ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ 1( ΕΝΑ ) ΕΤΟΣ ( ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )
Αριθμός Εντολής 4/24-01-2020
ΑΔΑ Ω3Η2ΟΡ1Π-ΖΦΝ
ΑΔΑΜ 20PROC006311064
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear