Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τον τομέα ΕΚΑΒ Σύρου ( σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τον τομέα ΕΚΑΒ Σύρου ( σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ )
Αριθμός Εντολής 279/13-10-2020
ΑΔΑ 6ΖΧΦΟΡ1Π-6ΑΗ
ΑΔΑΜ 20PROC007560665
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear