Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τον Τομέα ΕΚΑΒ Σάμου ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάδειξη προμηθευτή ιατρικού οξυγόνου για τον Τομέα ΕΚΑΒ Σάμου ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ )
Αριθμός Εντολής 231/25-11-2019
ΑΔΑ 6Ρ74ΟΡ1Π-ΙΕΣ
ΑΔΑΜ 19PROC005945036
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear